سید جلال: کسی نمی‌تواند در مورد قهرمانی ما حرف بزند/ پیشخوان

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سی ام اردیبهشت به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.