قیمت تور هوایی مشهد/ جدول

قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد مشهد در اردیبهشت۹۸ به شرح جدول زیر است.