«علی ضیا» و مادرش در مطب دکتر/ عکس

علی ضیاء این عکس را منتشر کرد.