تخریب ویلای غیر مجاز در فیروزکوه

ویلای غیرمجاز ساخته شده در اراضی کشاورزی صبح امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت در فیروزکوه تخریب شد.