کی‌روش و برانکو دشمنانی با سرنوشت مشترک/ پیشخوان

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم مهرماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.