سکه ۷ساله چقدر گران شد؟

به گزارش افکارنیوز،

 بهای این سکه در مهرماه ۹۱ معادل یک میلیون و ۳۵۰هزار تومان بود و بعد از گذشت ۷سال قیمت روز آن به چهار میلیون و ۲۰هزار تومان صعود کرده است.

اخبار اقتصادی-کف قیمت سکه امامی مربوط به بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به ارزش حدودا ۸۵۰هزار تومان و سقف قیمتی آن پنج میلیون و ۲۰۰هزار تومان در فروردین ماه امسال بود.

photo_2019-10-05_14-28-32