تصویری از سردار سلیمانی و نصرالله در کنار رهبر انقلاب

تصویری از سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله در کنار رهبر انقلاب را ببینید.