کدام سوره افضل سوره‌های قرآن است؟ + صوت

به گزارش افکارنیوز،

سوره بقره بزرگ‌ترین سوره قرآن است و در جزء اول، دوم و سوم آن قرار دارد.

نام‌گذاری این سوره به نام «بقره» به دلیل وجود داستان گاو بنی‌اسرائیل در آن است.

هدف عمده سوره بقره را هدایت انسان و اعلام این مسئله دانسته‌اند که انسان باید به همه آنچه خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده، ایمان بیاورد و تفاوتی میان رسولان او قائل نشود.

سوره بقره را به لحاظ محتوا سوره جامعی دانسته‌اند که هم از اصول عقاید سخن گفته و هم احکام  و مسائل عبادى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى را مطرح کرده است.

داستان آدم و فرشتگان، داستان‌هایی مربوط به بنی‌اسرائیل، داستان ابراهیم و زنده شدن مردگان و داستان طالوت و جالوت از جمله داستان‌ها و روایات تاریخی سوره بقره است.

اخبار مذهبی _ آیة الکرسی، آیه آمن الرسول، آیه قبله و بلندترین آیه قرآن (آیه ۲۸۲)، در سوره بقره قرار دارد.

بر طبق روایتی از مجمع البیان، پیامبر (ص) سوره بقره را با فضیلت‌ترین سوره قرآن و آیةالکرسی را بافضیلت‌ترین آیه سوره بقره، معرفی کرده است.

افضل بودن این سوره را به دلیل جامعیت آن و افضل بودن آیةالکرسى به دلیل محتواى توحیدى آن دانسته‌اند. در خواص تلاوت این سوره از امام سجاد (ع) به نقل از پیامبر (ص) آمده: کسى که چهار آیه از آغاز سوره بقره و آیةالکرسى و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر سوره را بخواند، در جان و مالش ناخوش‌ایندى نمی‌بیند و شیطان به او نزدیک نمی‌‌شود و قرآن را فراموش نمی‌کند.