تیپ مشکی خانم بازیگر در یک مراسم/ عکس

ستاره پسیانی؛ عکس زیر را منتشر کرد.