شهر هوشمند فقط به موضوع حمل و نقل و پارک حاشیه‌ای محدود نمی‌شود

به گزارش افکارنیوز،

محمد فرجود رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به جشنواره شهر هوشمند که در سال جاری برگزار می‌شود، گفت: امسال یک بخش علمی به آن اضافه کرده‌ایم تا کسانی که در این رابطه مقاله دارند با ارسال مقالات خود در جشنواره شرکت کنند.

اخبار اجتماعی- رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه علاوه بر این برخی فعالیت‌های جانبی دیگر مانند گذرگاه نوآوری و شهر هوشمند به این جشنواره اضافه شده، گفت: در این فعالیت‌ها دستاورد‌ها و سرویس‌هایی که تاکنون به شهروندان ارائه شده به نمایش گذاشته خواهد شد و چندین افتتاح هم در رابطه با زندگی هوشمند خواهیم داشت.

او با تأکید بر اینکه شهر هوشمند فقط به موضوع حمل و نقل و پارک حاشیه‌ای محدود نمی‌شود، گفت: شهر هوشمند موضوعی بسیار گسترده است که برای مثال می‌توان فضا‌های سبز شهری و تعداد درختان را با آن مدیریت کرد.

فرجود در پایان اظهار کرد: نمونه‌های دیگر قابلیت‌های شهر هوشمند مربوط به حوزه خدمات شهری است که داده‌های مربوط به پسماند، فضای سبز و آتش نشانی در آن به مدیریت بهتر کمک خواهند کرد.