تیپ تابستانی مجری ممنوع الکار/ عکس

احسان کرمی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.