پیروزی بزرگ برای سوریه

به گزارش افکارنیوز،

ارتش سوریه کنترل روستای ترعی و تپه راهبردی آن در شرق خان شیخون را تقویت کرد.

اخبار بین الملل_ ارتش سوریه پیشتر نیز دو تپه «النمر» و «سیریاتل» مشرف بر شهر خان شیخون را بعد از نبردهای سنگین با عناصر تروریستی جبهه النصره به کنترل خود در آورده بود.