برگزاری هفدهمین دوره اردوی تفریحی آموزشی کودکان شاد

به گزارش افکارنیوز،

هدف از برگزاری هفدهمین دوره اردوی تفریحی آموزشی، ارائه آموزش‌های مفاهیم زندگی و افزایش شادی و نشاط در قالب برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و تفریحی، برای کودکان و نوجوانانی است که به خاطر مشکلات مختلف نیاز به حمایت های آموزشی همچنین نشاط و شادی دارند.

این برنامه توسط جوانان داوطلب موسسه تعالی با تحقیق و پژوهش در زمینه کودک و نوجوان، برنامه‌ریزی و فراهم سازی کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های تفریحی متناسب در رده‌های سنی مختلف برگزار می شود.

در این برنامه شبانه روزی، کارگاه های گوناگونی برای مادران همراه در این اردو برنامه ریزی و اجرا می شود.

امید است که با برگزاری اردوی کودکان شاد بتوانیم حس شادی و امید رو در بین کودکان و خانواده های آنها ایجاد کنیم.

زمان برگزاری این دو برنامه در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ مرداد ماه برای اردوی دختران  و ۲۳ تا ۲۵ مردادماه  برای اردوی پسران شاد تعالی می باشد.