نیاز فوری دریای خزر به تنظیم رژیم حقوقی متناسب با شرایط سیاسی

به گزارش افکارنیوز،

امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم رژیم حقوقی دریا خزرمتناسب با شرایط سیاسی فعلی جهان، گفت: دریاها و آب راه‌های بین المللی همواره محل مناقشه حقوقی کشورهای ساحلی بوده است و بعضا این مناقشات منجر به حضور بیگانگان به نفع طرفین درگیری بوده است و بدون شک این امر در نهایت به ضرر همه  کشور های ساحلی است.

اخبار سیاسی- وی افزود: دریای خزر امروز تبدیل به یک محل استراتژیک شده، از یک طرف حجم زیادی از انرژی موجود در بستر این دریا و پیرو آن مسئله  تامین انرژی اروپا از طریق خطوط انتقال گاز ترکمنستان در کف دریا به آذربایجان و سپس به کل منطقه  اروپا و از طرف دیگر احتمال حضور خصمانه کشورهای بیگانه در این دریا به درخواست یکی از کشور های ساحلی وجود دارد، لذا لازم است نظام حقوقی جامع و به روز با همکاری کشورهای ساحلی تنظیم شود و این کشورها بتوانند از منافع دریای خزر استفاده کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در واکنش به موضوع حق پنجاه درصدی ایران از این دریا در زمان شوروی سابق اضافه کرد: معاهدات منسجم و دقیقی درباره دریای خزر در دسترس نیست و این چند معاهده محدود نیز در زمان روسیه  تزاری و جمهوری سوسیالیستی شوروی سابق منعقد شده است.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که موجود است در هیچ یک از این معاهدات نیز حق مالکیت ایران یا روسیه بر پنجاه درصد از دریای خزر مطرح نشده است بلکه مفاد معاهدات متمرکز بر موضوعاتی همچون حقوق دریانوردی و حق برخورداری از کشتی‌های جنگی و نظامی در این دریا است.

خجسته با اشاره به اینکه معاهدات و سوابق تاریخی نیز در این خصوص موجود است و همگان می توانند به آن رجوع کنند عنوان کرد: مسائلی همچون استخراج منابع انرژی، ماهیگیری صنعتی، خطوط فیبر نوری، حقوق استفاده از جنگ افزارها مدرن دریاپایه، حریم هوایی و از همه مهم تر سهم کشورهای تازه تاسیس، از جمله موارد مسکوت در معاهدات گذشته است و لازم است در این خصوص مراتب حقوقی لازم پیگیری شود.

نماینده همدان در مجلس افزود: برخی از جوسازی و مواضع یکی از اعضای خاندان پهلوی در توصیف اینگونه معاهدات به دریا فروشی و وطن فروشی صرفاً با هدف متشنج کردن فضا برای عدم دستیابی به یک نظام حقوقی منصفانه و پیرو آن ایجاد ناامنی از طریق حضور بیگانگان در دریای خزر است. لذا شاهد هستیم  خصومت این خاندان فاسد با منافع ملی ملت ایران همچنان مستمر است.