آقای بازیگر لاغرتر از همیشه/ عکس

علی شادمان با انتشار این عکس نوشت: می شود روز سفید ، همه خواهیم دید.