عکس صمیمی«افسانه بایگان» درکنار یک گروه موسیقی سنتی

به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

تا قراری به دلی باز آید ،بیقراریست شبی ، همه یاران جمعند ولی …

#شب #به #گلستان #جای #حوبان #خالی

 

افسانه بایگان