تقویت دیپلماسی منطقه ای به جای فرصت به اروپایی ها برای برجام

اخبار سیاسی– به نظر می رسد برجام نه تنها برد – برد نبود که امروز تنها جسمی بی جان است که اروپایی ها می خواهند به واسطه آن از ایران زمان بخرند.

به گزارش افکارنیوز، اسدالله عباسی نماینده مجلس با اشاره به مواجهه غربی ها با برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: متاسفانه طرف های اروپایی تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به بیان وعده ها و حرف بسنده کرده اند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران اسلامی به عنوان یکی از اعضای برجام به تعهدات خود عمل کرده است، اظهار کرد: در مقابل مشاهده می شود که آمریکایی ها با روی کار آمدن ترامپ به طور یکجانبه از برجام خارج شدند و در این مسیر غربی ها نیز با آنها همراهی کرده و صرفا موضع گیری های نامناسب داشته اند.

وی با بیان اینکه همواره صاحبنظران نگرانی هایی را در خصوص اعتماد به آمریکا داشتند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها در مواجهه با برجام بهتوافق برد-برد دست نیافته ایم و در مقابل اروپایی ها نیز موجب شدند زمان و فرصت کشورمان در برجام از بین برود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه برای جبران خسارات برجامی نیاز به تقویت دیپلماسی منطقه ای است، تصریح کرد: در واقع آمریکایی ها تحریم هایشان را افزایش داده اند و برای خنثی سازی ان باید از ظرفیت های همسایگان بهره ببریم. در مقابل با اروپایی ها نیز باید مذاکره شود تا آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.

عباسی اعتقاد دارد کشورمان بر اساس مفاد برجام می تواند غنی سازی را طبق نیازهایش انجام دهد و کاهش سطح تعهدات برجامی یکی از ابزارهایی است که می تواند حقوق ضایع شده ایران را برآورده کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: غربی ها بدانند که امروزه همه طیف های سیاسی در کنار همدیگر هستند و به طور واحد اعتقاد دارند استراتژی کشورمان در برجام تامین منافع ملی است.

ابوالفضل حسن دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به مواجهه غربی ها با برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: برجام یکی از معاهدات بین المللی است و همه کشورهای عضو آن متعهد به اجرای تعهدات خود هستند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه کشورهای غربی تلاش می کنند از طریق ابزار رسانه ایران را تحت فشار قرار دهند و این مهم در حالیست که خودشان به تعهدات برجامی عمل نکرده اند، اظهار کرد: در این بین نباید فراموش کرد که افکار عمومی دنیا متوجه شده که ایران در برجام دست برتر را دارد و بدعهدی ها بر عهده آمریکا و همپیمانانش است.

وی با اشاره به مواد 26 و 36 برنامه جامع اقدام مشترک، ادامه داد: طبق مفاد برجام ایران در اجرای تعهدات خود دو گام اساسی برداشت تا غربی ها بدانند صبر استراتژیک کشورمان حدی دارد و توانایی احقاق برجامی برای ایران اسلامی وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برداشتن گام دوم و رفع محدودیت های سطح غنی سازی موجب شده اروپایی ها دچار نگرانی شوند که این امر در موضوع گیری های آنها مشهود است، تصریح کرد: در واقع آنها به خوبی می دانند که گام سوم و چهارم کشورمان می تواند به خروج از ان.پی.تی منجر شود که این موضوع برای آنها امری قابل تامل و نگران کننده است.

حسن بیکی ضمن تاکید بر اینکه برجام باید به طور کامل و نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر اجرایی شود، افزود: کشورهای اروپایی نمی توانند انتظار داشته باشند ایران در برجام همه تعهدات و محدودیت ها را رعایت کند اما آنها فقط موضع گیری سیاسی کنند و در عمل رخدادی شکل نگیرد.

طبق مفاد برجام ایران در اجرای تعهدات خود دو گام اساسی برداشت تا غربی ها بدانند صبر استراتژیک کشورمان حدی دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه مردم از دولت می خواهند که در مواجهه با بدعهدی ها کوتاه نیاید و حقوق ضایع شده کشورمان را احیا و مطالبه کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می رسد در مهلت 60 روزه آینده اروپایی ها باید فکر اساسی داشته باشند.