چهره بی رنگ و رو «شیلا خداداد» /عکس

شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت: دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی ز کدام باده ساقی به من خراب دادی.