سرمربی صنعت نفت آبادان معرقی شد+عکس

دراگان اسکوچیچ کروات پس از توافق نهایی با مدیرعامل موسسه قرارداد خود را با این باشگاه نهایی کرد.