مدیریت شهری در دوره قبل حامی شورایاری ها بود

اخبار اجتماعی– رحمت الله خادم الحسینی عضو شورایاری محله بریانک در گفت وگو با افکارنیوز،  درباره عملکرد شورایاری ها گفت: شورایاری مشکلات محله را گزارش می کند تا شهرداری برای رفع آنها اقدام کند. ما مسائل عمرانی، زیست محیطی، شهرسازی و … را به شهرداری عنوان و پیگیری می کنیم تا مشکل رفع شود در غیر این صورت ما اختیار دیگری نداریم. ما برای سامان گرفتن محله ها از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

خادم الحسینی افزود: شورایاری همواره برای به سامان رساندن امور بسیار مصر بوده است به عنوان مثال رفع مشکل فاضلاب در محله بریانک به دلیل وجود بافت های فرسوده بسیار اهمیت داشت و بعد از پیگیری های زیاد شهرداری منطقه 10 آن را سامان داد.

او به ارتباط میان شهرداری و شورای شهر با شورایاری ها اشاره می کند و می گوید: بعضی از شهرداران مناطق شورایاری را بازوی خود می دانستند و ما هم کمک آنها بودیم اما عده ای هم به شورایاری بی تفاوت بودند. اما شهرداری در دوره فعلی آن طور که باید از شورایاری ها حمایت نمی کند اما دوره مدیریت شهری قبل، حامی شورایاری ها بود و شهرداری تسهیلاتی را برای مردم محله ها به طور رایگان قرار می داد.

عضو شورایاری محله بریانک با بیان اینکه مردم محله بریانک شناخت خوبی از شورایاری دارند می افزاید: من در حدود 70 سال است که در این محل زندگی و همواره برای رفع مشکلات مردم تلاش کرده ام اما اکنون مردم محلات از یکدیگر شناخت کافی ندارند ولی کاندیدای شورایاری شده و در جای دیگری زندگی می کنند و مردم هم شناختی از کاندیدا ندارند بنابراین مردم چگونه می توانند اعتماد کنند. شورایاری مردم محله را نمی شناسد و بالعکس.

او معتقد است: ما تلاش می کنیم تا مردم در رفاه باشند زیرا همه ما یک خانواده هستیم. شورایاری های مناطق به دنبال تامین رفاه مردم محله ها هستند به عنوان مثال شورایاری این محله برای ساخت مترو و رفع معضل بافت های فرسوده تلاش بسیاری کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چگونه می توان اعتماد مردم محله را به نفع شورایاری جلب کرد، تاکید می کند: وقتی شورایاری مشکلات محله ها را رفع کند به طور قطع اعتماد بین مردم و شورایاری به وجود می آید. شورایاری ها فقط به دنبال خدمت به مردم هستند اما طی 20 سال گذشته نتوانسته اند مستقل عمل کنند و دارای قانون نیستند.