آخرین نمایش انصاری‌فرد برای بقا در ناتینگهام

به گزارش افکارنیوز،

 سایت ناتنگهام پوست انگلیس خبر داد که کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی ناتینگهام فارست فرصتی را در طول فصل برای عرض اندام نداشت و همه منتظر جدایی اش در تابستان بودند.

اما نمایش خوبی که در هفته های گذشته در فرصت اندکی که اونیل، سرمربی تیم به او داده امیدها را زنده کرده است. نانتیگهام فارست یکشنبه در آخرین بازی فصل به مصاف بولتون می رود و مهاجم ایرانی امیدوار است تا از ابتدا در ترکیب تیم باشد و برای ماندن در این تیم بجنگد.