دفاع تمام قد خانم مجری از مدیر برکنار شده شبکه 5 /عکس

فضه‌ سادات حسینی با انتشار این توییت از جواد رمضان‌نژاد حمایت کرد.