رونمایی خواننده مشهور از آقاپسرِ خاص و هنرمندش/ عکس

مانی رهنما این پست را برای پسرش پارسا منتشر کرد.