تحقق «رونق تولید» نیازمند ایفای توجه جدی قوای سه‌گانه است

به گزارش افکارنیوز،

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به ارزیابی الزامات اجرایی شدن شعار رونق تولید که امسال از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، پرداخت و گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا توجه به تحقق رونق تولید در کشور نکته‌ای بسیار مهم و راهبردی است، بنابراین با توجه به تحریم‌های آمریکا ما باید اتکا و تلاش خود را در جهت تولید داخل و تقویت آن قرار دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت ساختارهای حاکم بر کشور برای اجرای رونق تولید تصریح کرد: باید موانع را در مسیر تحقق رونق تولید از راه برداشت چراکه به نظرم هفتاد درصد این موانع داخلی بوده  و تنها سی درصد آن به تحریم‌ها و موانع خارجی باز می‌گردد، در ثانی باید برای تقویت ساختارهای حاکم بر رونق تولید تلاش کرده و زمینه را برای تقویت تولید ملی تسهیل کنیم.

بروجردی در پایان بر نقش قوای سه‌گانه در تقویت رونق تولید تاکید کرد و اظهار کرد: قوای سه‌گانه اعم از قوه قضاییه و قوه مجریه و مجلس باید نقش متفاوتی برای تحقق شعار سال ایفا کنند.