خودکشی در متروی تهران

به گزارش افکارنیوز،

 صبح امروز فردی در خط ۴ متروی تهران خودکشی کرد.

به همین دلیل فعالیت مترو در خط ۴ به سمت ارم سبز متوقف شده است.