تیپ «الهام حمیدی» در مراسم ختم پدر امیرحسین رستمی/ عکس

«الهام حمیدی» ، در مراسم ختم پدر امیرحسین رستمی، شرکت کرد.