محسن مسلمان تولد پرسپولیسی سابق را تبریک گفت/ عکس

محسن مسلمان بازیکن سپاهان تولد بهادر عبدی بازیکن سابق پرسپولیس را تبریک گفت.