شفافیت اقتصادی Archives – اقتصاد شهروند


قراردادهای میلیاردی شهرداری تهران با پیمانکاران در بهار ۹۸

قراردادهای شهرداری تهران با پیمانکاران در بهار ۹۸ اطلاعات کامل ۶۰ قرارداد میلیاردی شهرداری تهران با پیمانکاران در بهار ۹۸ در گزارش امروز اقتصاد شهروند مشاهده کنید. این گزارش، شما را با موضوع… ادامه متن